Soorten hackers


Er bestaat in de hackerswereld dus veel onenigheid over de term waarmee ze zichzelf typeren. Hackers kunnen over het algemeen worden getypeerd als mensen die houden van een uitdaging, zij krijgen er een kick van om ingewikkelde problemen op te lossen. Ze zijn vaak onafhankelijke mensen die zich afzetten tegen autoriteit. Er is wel een bepaalde onderscheiding te maken tussen de verschillende soorten hackers die er zijn.

Er zijn drie soorten hackers te onderscheiden:
  • white hat hackers,
  • black hat hackers en
  • grey hat hackers.

White hat hackers zijn de zogenaamde ‘goede’ hackers. De white hat hackers hacken vooral voor de uitdaging en de kick die ze erbij krijgen als het ze lukt om in te breken bij een (grote) instantie. White hat hackers hacken vaak ook om na te gaan of er lekken zitten in de beveiliging van een website zodat deze verbeterd kunnen worden White hat hackers zijn er niet op uit om gegevens te roven of om geld te stelen.

Black hat hackers zijn de gevaarlijkste soort van hackers. Voor hen gaat het bij het hacken vooral om het eigen gewin. Deze mensen zullen in de computer proberen te breken om er geld mee te verdienen. De grey hats zitten hier een beetje tussenin; Grey hat hackers zijn hackers die soms hacken voor eigen gewin, en soms ook niet. Net als white hats vinden zij de uitdaging van het hacken belangrijk, maar soms zullen zij ook ergens inbreken om er zelf beter van te worden.

Daarnaast heb je nog de zogenaamde ‘scriptkiddies.’ Deze mensen zijn eigenlijk geen echte hackers, maar mensen die door het gebruik van een programmaatje dat door anderen is gemaakt(een script) proberen binnen te dringen tot een systeem. Van deze mensen zijn er relatief gezien meer, maar zij zijn wel makkelijker te stoppen. Door hun aantal zijn zij echter vaak het soort 'hacker' waar men het meest mee te maken krijgt.